5 minuten leestijd

Tallpack werkt veiliger met VCA**

Tallpack is een VCA gecertificeerd bedrijf. VCA is dé standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. Met dit certificaat hebben wij sinds 1999 een belangrijke basis gelegd om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers eind van de dag met een goed en veilig gevoel naar huis gaan. Lees hier wat VCA precies inhoudt en hoe dit bij Tallpack tot uiting komt.

Wat is VCA bedrijfscertificering?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is een norm voor de evaluatie van veiligheids- en arbozorgsystemen. In feite is het een bundeling van alle kennis en ervaring op het gebied van veilig en gezond. Een VCA-certificaat is bedoeld voor bedrijven die operationele (risicovolle) werkzaamheden uitvoeren bij opdrachtgevers. Dit kan zijn in fabrieken en werkplaatsen, maar ook op projectlocaties. Met een VCA bedrijfscertificaat heeft u een onafhankelijk bewijs waarmee u laat zien dat u veilig en gezond werken belangrijk vindt. Bij verschillende opdrachtgevers is het ook steeds vaker een vereiste.

Niveaus veiligheidscertificaat VCA

Een VCA-bedrijfscertificaat krijgt een bedrijf niet zomaar en elke drie jaar is een hercertificering nodig. Er zijn drie niveaus voor een VCA-certificering, waarbij het onderscheid zit in het aantal criteria uit de VCA checklist waar een onderneming aan moet voldoen.

  • VCA*: dit niveau heeft betrekking op uitvoerende zaken als de directe beheersing van veiligheids-, gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer.
  • VCA**: naast bovenstaande zaken neemt dit niveau ook beleid, structuur en planvorming mee.
  • VCAP: naast bovenstaande zaken kijkt dit niveau ook naar gedrag, onderaannemers en cultuur en heeft vooral betrekking op bedrijven die actief zijn in de petrochemische industrie.

VCA** certificaat

Tallpack is VCA** gecertificeerd. Hiervoor dienen alle 27 VCA** mustvragen en minimaal vier van de acht aanvullende vragen uit de VCA checklist positief beoordeeld te zijn.

VCA certificering Tallpack

Veiligheid staat voorop bij Tallpack

We doen er alles aan om onze werknemers bewust te maken van de risico’s rondom hun werkzaamheden. Onder andere de volgende onderwerpen zijn getoetst tijdens de VCA audit:

  • Procedure Taakrisico Analyses

Met de taakrisico analyses proberen we ongelukken en schade te voorkomen. Hierin staan alle werkzaamheden uitgeschreven met daarbij de mogelijke risico’s. Zo kan er bij het boren van een gat een spaantje in de ogen komen, om dit te voorkomen dient men een veiligheidsbril te dragen. Als de taakrisico analyses goed zijn uitgevoerd is dit terug te zien in het aantal geregistreerde ongevallen.

  • Toolbox meeting

Een ander belangrijk punt zijn onze toolbox meetings waarin we informeren en briefen over veiligheidsregels. Tijdens zo’n toolbox meeting maken we onze werknemers bewust van de gevaren die er in een bepaalde situatie kunnen zijn. Maar ook wetwijzigingen, veranderingen en procedures bij klanten presenteren we in een toolbox. Dit borgen we allemaal in ons systeem vast zodat iedereen dit later nog eens in kan kijken.

  • Incidentenonderzoek

Daarnaast hebben we een speciale app waarin last minute risico analyses en checklists staan, maar waar medewerkers ook eenvoudig een onveilige situatie kunnen melden zodat hier actie op ondernomen kan worden. Elk incident binnen onze organisatie bespreken we, van ongeval tot bijna ongeval, om er alles aan te kunnen doen dit in de toekomst te voorkomen.

VCA hercertificering

Een onafhankelijke certificeringsinstelling, zoals DEKRA audit, verzorgt de VCA hercertificering, maar ook de tussentijdse toetsen. Een hercertificering van het VCA bedrijfscertificaat neemt 4 dagen in beslag. In 2 dagen worden alle hoofdstukken van de checklist nog eens nagelopen waarbij aangetoond moet worden dat dit gedaan wordt en hoe dit in het systeem wordt vastgelegd. De andere 2 dagen kijkt de instelling mee bij service- en projectklussen. Bij serviceklussen werken we met last minute risicoanalyses en bij projecten met VGM plannen.

De laatste verlengingsaudit VCA** is in 2023 succesvol afgesloten. In 2026 zal er weer een verleningsaudit plaatsvinden.

Vragen over de VCA certificering?

Veiligheid is niet gratis en alles moet worden aangetoond, maar als iedereen in het bedrijf zich er bewust van is, zou er geen belemmering moeten zijn! Wilt u meer weten over onze VCA** certificering, neem dan contact op met onze VGM functionaris Roef van Dijk. U kunt hem, via onze receptie, bereiken op telefoonnummer +31 345 800 800.

U bent ook op zoek naar deze oplossing?

Onze specialisten helpen u graag verder met elke vraag over deze dienst of dit product. Vult u dit formulier in als u specifieke vragen heeft.
Geen titel(Vereist)

Bedankt!

We hebben uw bericht ontvangen, we nemen zo snel mogelijk contact op.