Handeling en transport van voedingsmiddelen

Het in bulk verpakken en op pallets vervoeren van voedingsmiddelen brengt niet alleen specifieke eisen, maar ook risico’s met zich mee. Door stil te staan bij de opties voor het verpakken en transporteren van levensmiddelen, voorkom je derving en (imago) schade. Tallpack biedt verschillende oplossingen om de kwaliteit en veiligheid van de levensmiddelen op pallets tijdens het vervoer en de opslag te waarborgen.

Eisen voor het verpakken van voedingsmiddelen

Bij het bulk verpakken van levensmiddelen komen een aantal specifieke eisen kijken. Uiteraard moet de primaire verpakking luchtdicht zijn om de textuur, smaak en voedingswaarde van het bevroren product te behouden. Ook moet het voldoen aan de voedselveiligheidsnormen en regelgeving. Dat laatste geldt niet alleen voor de verpakking, maar ook de eindverpakkingsmachines moeten, afhankelijk van de ruimte waarin verpakt wordt, aan een aantal randvoorwaarden voldoen wat betreft de voedselveiligheid en hygiëne.

De beschermende kracht van verpakkingen

De belangrijkste eis van een verpakking, van primair tot tertiair, is dat het product goed beschermd wordt in alle stadia van productie, opslag en vervoer, zowel vanuit de productie naar de opslag, als vanuit de opslag naar de klant. Het gaat daarbij niet alleen om de primaire verpakking die het product beschermt, maar ook de secundaire en tertiaire verpakking zijn van groot belang. De secundaire verpakking fungeert vaak als verzamelverpakking voor meerdere eenheden van levensmiddelen, bijvoorbeeld een doos met stazakken soep. Tertiaire verpakkingen worden minder vaak door klanten gezien, maar zijn essentieel voor het veilig vervoeren van het product. Denk hierbij aan een pallet welke gewikkeld is met wikkelfolie of is voorzien van een rekhoes om het product stabiel op een pallet bij elkaar te houden.

De belangrijkste eis van een verpakking, van primair tot tertiair, is dat het product goed beschermd wordt in alle stadia van productie, opslag en vervoer, zowel vanuit de productie naar de opslag, als vanuit de opslag naar de klant. Het gaat daarbij niet alleen om de primaire verpakking die het product beschermt, maar ook de secundaire en tertiaire verpakking zijn van groot belang. De secundaire verpakking fungeert vaak als verzamelverpakking voor meerdere eenheden van levensmiddelen, bijvoorbeeld een doos met stazakken soep. Tertiaire verpakkingen worden minder vaak door klanten gezien, maar zijn essentieel voor het veilig vervoeren van het product. Denk hierbij aan een pallet welke gewikkeld is met wikkelfolie of is voorzien van een rekhoes om het product stabiel op een pallet bij elkaar te houden.

De rol van tertiaire verpakkingen voor veilig en efficiënt transport

De tertiaire verpakking is zo ontworpen om het laden en vervoeren van verschillende secundaire verpakkingen met producten te vergemakkelijken en het risico op beschadiging of verlies van producten tot een minimum te beperken. De verpakking moet daarbij bestand zijn tegen mechanische belastingen, zoals transport op pallets en het verplaatsen met vorkheftrucks, zonder dat er producten afvallen of scheef zakken. Het stabiel en efficiënt stapelen van dozen kan een uitdaging zijn zeker wanneer dozen zijn opgebold doordat producten uitzetten door bijvoorbeeld bevriezing. Een goede tertiaire verpakking beweegt mee met het uitzetten en krimpen van de lading, waardoor een veilig en stabiel transport wordt gewaarborgd.

Tertiaire verpakking bij frozen foods

Bij bevroren levensmiddelen is het niet alleen belangrijk dat de verpakking en de wijze van verpakken voor een stabiele lading zorgt, maar moet de tertiaire verpakking ook bestand zijn tegen zeer lage temperaturen om scheuren, breuken of lekkages te voorkomen. Dit vereist het gebruik van materialen die bestand zijn tegen extreme kou en hun geheugen voor stabiliteit niet mogen verliezen. Daarnaast speelt de tertiaire verpakking een cruciale rol bij het handhaven van de juiste temperatuur van het bevroren voedsel. De verpakking moet zorgen dat koude lucht wel bij het product kan komen en condensvorming voorkomen wordt.

Het verpakkingsmateriaal en de machine moeten goed op elkaar afgestemd zijn voor een goede luchtcirculatie en helpen de bevroren levensmiddelen op een stabiele temperatuur te houden gedurende het hele transportproces. Bij de keuze van de tertiaire verpakking moet dus rekening gehouden worden met zowel isolatie als luchtcirculatie om de kwaliteit en veiligheid van de bevroren levensmiddelen te waarborgen.

Verpakkingseisen en regelgeving per land

De vereisten voor verpakkingen kunnen variëren, afhankelijk van het te vervoeren product en de geldende regelgeving in het betreffende land. Zo kan het voorkomen dat bepaalde verpakkingsmaterialen, zoals gaten- of geperforeerde rekhoesfolie, moet worden aangepast of ondersteund met omsnoeren. Binnen de EU moeten pallets voldoen aan de EUMOS-richtlijn, waarbij de verantwoordelijkheid voor ladingverlies en productschade bij de opdrachtgever en de vervoerder ligt. Bij Tallpack zijn onze medewerkers goed op de hoogte van de Eumos regelgeving en kunnen zij een passend advies verstrekken op dit gebied.

De vereisten voor verpakkingen kunnen variëren, afhankelijk van het te vervoeren product en de geldende regelgeving in het betreffende land. Zo kan het voorkomen dat bepaalde verpakkingsmaterialen, zoals gaten- of geperforeerde rekhoesfolie, moet worden aangepast of ondersteund met omsnoeren. Binnen de EU moeten pallets voldoen aan de EUMOS-richtlijn, waarbij de verantwoordelijkheid voor ladingverlies en productschade bij de opdrachtgever en de vervoerder ligt. Bij Tallpack zijn onze medewerkers goed op de hoogte van de Eumos regelgeving en kunnen zij een passend advies verstrekken op dit gebied.

Uitdagingen en oplossingen frozen food transport

Het voldoen aan deze eisen brengt uitdagingen met zich mee. Een belangrijke uitdaging op het gebied van verpakken en vervoeren van levensmiddelen is efficiëntie in logistiek. Het optimaliseren van de verpakkings- en palletiseringstechnieken om ruimte en materiaal te besparen, het zorgen voor een goede palletstabiliteit en het maximaliseren van de beladingsgraad zijn essentieel om kosten te verlagen en de duurzaamheid te verbeteren.

Een van de grootste uitdagingen bij bevroren voedingsmiddelen is het handhaven van de lage temperatuur tijdens transport en opslag. Het is essentieel dat de tertiaire verpakking zorgt voor maximale stabiliteit van de pallet, maar tegelijkertijd koude lucht doorlaat om bevriezing te behouden. Als de verpakking de luchtstroom belemmert, kunnen de producten ontdooien, wat de kwaliteit en versheid van het bevroren voedsel in gevaar kan brengen.

Voedingsmiddelen worden in veel verschillende soorten verpakkingen verpakt en vervoerd. Denk daarbij niet alleen aan dozen, maar ook aan zakken en emmers. Dit maakt het soms lastig om de lading stabiel op de pallet te krijgen. Wanneer verpakkingen gaan schuiven tijdens het transport op rollenbanen of het verpakken met wikkel- of rekhoesfolie kan dat leiden tot een verminderde stabiliteit van de pallet tijdens het transport van de levensmiddelen. Een oplossing om het schuiven van de verpakkingen te voorkomen, is het gebruik van Grip Sheet antislipvellen. Bovendien kan het gebruik van een armwikkelaar of een rekhoesmachine helpen doordat de verpakkingen niet beïnvloed worden door centrifugale krachten.

Whitepaper voedingsmiddelen

Benieuwd naar meer effectieve verpakkingsoplossingen voor het veilig verpakken en vervoeren van voedingsmiddelen? Download dan de whitepaper met tips voor oplossingen waarmee je derving en schade voorkomt.

Download de whitepaper

Balans tussen hoge verpakkingskosten en maximale palletstabiliteit

Het bieden van goede bescherming en het garanderen van optimale stabiliteit van pallets vereist vaak het gebruik van aanzienlijke hoeveelheden verpakkingsmateriaal, zoals omsnoeringsband, wikkel- of rekhoesfolie, karton of hout. Dit brengt hoge verpakkingskosten met zich mee en vormt een aanzienlijke kostenpost binnen de voedingsmiddelenindustrie. Het minimaliseren van verpakkingsafval en het voorkomen van bederf in de toeleveringsketen, worden steeds belangrijker naast de ladingzekering.

Het vinden van een balans tussen optimale bescherming en duurzaamheid is van cruciaal belang. Dit betekent dat bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie zich steeds meer richten op het efficiënt gebruiken van verpakkingsmaterialen en het verminderen van schade aan producten. Het streven is om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen zonder concessies te doen aan de bescherming en stabiliteit van de producten tijdens transport en opslag. Dat is ook precies waar Tallpack voor staat: verpakkingsoplossingen met een maximale palletstabiliteit tegen de laagst mogelijke kostprijs per verpakte pallet.

Met de palletstabiliteitstest adviseren we een verpakkingsoplossing die in materiaal duurder kan zijn, maar voor een betere palletstabiliteit zorgt. Neem contact met ons op voor meer informatie over de test of wat onze verpakkingsoplossingen voor jou kunnen betekenen.