5 minuten leestijd

Optimalisatie van de machine en rekwikkelfolie leidt bij Ausnutria tot 50% minder folieverbruik

Bij Ausnutria, producent van babyvoeding op basis van koe- en geitenmelk, wilde men een optimalisatieslag maken in de verpakkingsmaterialen om de carbon footprint te verlagen. Denk daarbij onder andere aan tape, plastic hoezen en rekwikkelfolie. Hiervoor zetten ze een tenderaanvraag uit bij hun leveranciers, waaronder Tallpack International. In de categorie ‘palletverpakking’ is Tallpack International uiteindelijk gekozen als leverancier. Hierbij is gericht gekeken naar de optimalisatie van de rekwikkelfolie wat geresulteerd heeft in een flinke materiaal- en kostenbesparing. We spraken over deze samenwerking met Gerben Doorn, strategic buyer bij Ausnutria en Sander Jonkers, accountmanager bij Tallpack International.

Over Ausnutria

Ausnutria is een producent van babyvoeding op basis van koe- en geitenmelk en heeft 5 productielocaties in Nederland. Het is een internationaal bedrijf en China is de grootste afzetmarkt. Ze maken voornamelijk blikken babyvoeding en een klein deel in sachets. Ausnutria is overtuigd van de unieke eigenschappen van geitenmelk en heeft veel kennis & ervaring in de ontwikkeling, productie en onderzoek naar babyvoeding op basis van koe- en geitenmelk. De organisatie beheert het volledige proces voor de productie van babyvoeding op basis van geitenmelk. De ontwikkeling en productie is duurder dan flesvoeding op basis van koemelk en de consument betaalt ook meer voor dit product. Kwaliteit is dan ook erg belangrijk. Met het eigen merk Kabrita is Ausnutria wereldmarktleider. 

Tallpack gekozen voor optimalisatie verpakkingsmaterialen

Ausnutria is de afgelopen jaren hard gegroeid en dat heeft vooral met meerdere locaties een aanzienlijke impact gehad op het verbruik van verpakkingsmaterialen. Om hierin een optimalisatieslag te maken en het materiaalverbruik te verminderen, besloten ze een tender uit te zetten. Hiervoor werden de artikelen onderverdeeld in verschillende subcategorieën, waaronder de palletverpakking. Uiteindelijk is Tallpack International in deze categorie de leverancier geworden. 

Gerben Doorn legt uit: “Vaak wordt er bij dit soort producten vooral naar de prijs gekeken, aangezien verpakkingsmaterialen vrij goed verkrijgbaar zijn. Maar wij waren vooral op zoek naar een partij die ons kon begeleiden en een echte partner kon zijn met betrekking tot optimalisaties, niet alleen op korte termijn, maar ook met het oog op duurzame ontwikkelingen.”

Dat is ook precies waar Tallpack International goed in is en waar ze zich op hebben gericht tijdens de tender. Sander Jonkers vertelt: “Wij hebben ingestoken op verbetering van kwaliteit en het verminderen van het verbruiksmateriaal, wat uiteindelijk leidt tot kostenbesparingen. Onze prijzen waren niet per definitie lager dan die van de concurrentie, maar wij hebben in ons voorstel uitgelegd hoe wij met onze kennis en kunde voor een significante kostenbesparing en een flinke vermindering van het folieverbruik kunnen zorgen.”

“Het totale pakket dat Tallpack International biedt, dus de verpakking in combinatie met de kennis van de machines, heeft ertoe geleid dat we de samenwerking zijn aangegaan.”

Optimalisatie van rekwikkelfolie als oplossing

Nadat Tallpack International was uitgenodigd, werd al snel duidelijk dat er op het gebied van rekwikkelfolie een grote optimalisatieslag te maken was. Daarop heeft Sander een grondige inventarisatie gedaan bij de locaties van Ausnutria in Heerenveen en Leeuwarden waar het meeste gebruik wordt gemaakt van rekwikkelfolie. Tijdens deze inventarisatie is een 0-meting gedaan om de huidige rekwikkelfolie en machines te beoordelen en te identificeren waar verbeteringen mogelijk waren. 

Op beide locaties worden de dozen met blikken babyvoeding voorzien van machinewikkelfolie, maar zijn er twee verschillende palletwikkelaars in gebruik. Dit betekent dat dezelfde inventarisatie uitgevoerd is, maar op andere palletwikkelaars wat resulteerde in verschillende uitkomsten. Niettemin zijn beide palletwikkelaars aangepast om beter te functioneren met de rekwikkelfolie, waarbij de voorrek beter is afgestemd op het product van Ausnutria en de palletwikkelaars. “Door de machine optimaal af te stemmen op het verpakkingsmateriaal hebben we werkelijk een grote slag geslagen”, concludeert Gerben. “We wikkelen nu beter en gebruiken aanzienlijk minder rekwikkelfolie. Deze verbetering draagt niet alleen bij aan onze duurzaamheidsinspanningen, maar levert ook tastbare kostenbesparingen op.”

Uitdagingen bij optimalisatie van het verpakkingsproces

Bij de optimalisatie kwamen enkele uitdagingen naar voren. Ten eerste was het een verandering van werkwijze wat bij Ausnutria voor vragen van medewerkers zorgde. Om ervoor te zorgen dat verbeteringen succesvol zijn, is het belangrijk de medewerkers daarin vooraf mee te nemen. Gerben heeft daarom ook meerdere interne stakeholderbijeenkomsten georganiseerd om iedereen betrokken te houden. Een andere uitdaging was het afstellen van de bestaande palletwikkelaars op de nieuwe rekwikkelfolie. Gelukkig stonden de leverancier van de machine en Tallpack International ervoor open om samen te werken en alles op elkaar af te stemmen.

Bij een verandering is het ook belangrijk om de juiste stappen op het juiste moment te zetten en daar voldoende tijd voor te nemen. Het overzetten van de verpakking en de afstemming van de machine kan maar één keer goed worden gedaan. Als dit niet goed verloopt, komt de productie stil te liggen en kost het eerder geld dan dat het iets oplevert. Om dit te voorkomen werd er een wijziging gemaakt, dat als het echt niet goed zou uitpakken alles weer teruggezet kon worden. 

Gerben merkt op: “We hadden alles goed onderzocht, maar het blijft toch altijd afwachten hoe het uitpakt. In het begin waren er enkele issues, maar uiteindelijk had het ook even tijd nodig om te draaien. Er waren wat problemen met de eerste afstellingen, maar daarna verliep alles soepel. Al met al zijn de omstellingen goed gegaan”.

Resultaat: kostenbesparing en verbeterde productbescherming

Bij Ausnutria zien ze het resultaat van hun inspanningen terug in het verminderde folieverbruik, wat niet alleen tot aanzienlijke besparingen heeft geleid, maar ook een significante verbetering in duurzaamheid teweegbrengt. Met een reductie van maar liefst 50% in het gebruik van rekwikkelfolie dragen ze nu actief bij aan het verminderen van hun ecologische voetafdruk. Hoewel de folieprijs iets hoger ligt, zijn de totale kosten toch met een derde gedaald, wat aantoont dat duurzame initiatieven ook economische voordelen kunnen opleveren.

In de nieuwe situatie wordt de rekwikkelfolie beter benut, waardoor deze de bewegingen die ontstaan tijdens transport effectiever kan opvangen. Gerben grapt: “Sander zei dat we in het verleden een cadeautje maakten van onze pallets. Nu beschermen we het product effectiever tegen invloeden van buitenaf, vooral tegen bewegingen zoals schuiven van de dozen tijdens transport. We hebben het nu beter onder controle.” Deze verbeteringen laten zien dat duurzaamheid niet alleen draait om het verminderen van materiaalverbruik, maar ook om het efficiënter gebruik van hulpbronnen en het optimaliseren van processen voor een meer milieuvriendelijke productie.

Kansen voor optimalisatie

Gerben is ervan overtuigd dat er nog meer mogelijkheden zijn voor verdere optimalisatie, zowel voor de overige vestigingen als voor andere artikelen. Hij ziet het onderzoeken van deze kansen als een interessante volgende stap, vooral als er meer tijd beschikbaar is of als het verbruik van verpakkingsmaterialen toeneemt.